موارد استفاده از بالابر برقی

موارد استفاده از بالابر برقی

بالابر برقی | تعریف بالابر بالابر یا پلتفرم کار در ارتفاع ( aerial work platform (AWP) ) که بعنوان دستگاه کار در ارتفاع و یا پلتفرم بالابر ( elevating work platform (EWP) ) و پلتفرم کار بالابر متحرک  mobile elevating work platform (MEWP) دستگاهی مکانیکی است  که برای...